Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng (bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, email) được thu thập chỉ dùng để liên lạc & chăm sóc khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ công ty KeKhoTrungTai Onetech.

Thời gian lưu trữ thông tin

Một năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

Địa chỉ đơn vị thu thập quản lý thông tin khách hàng

Tầng 5 – Tòa Star City, 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Xem bản đồ.

Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin, khách hàng gửi email về địa chỉ kekhotrungtai@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng trong phạm vi liên lạc & chăm sóc khách hàng.